3147-16.jpg
Pounding taro for the meal! : Kapinga Village : Clayton Price Photographer


previous

3147-16.jpg
Pounding taro for the meal!next